Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
transalpine
transalpine
[,træn'sælpain]
tính từ
bên kia núi An-pơ (người Y)
danh từ
người sống bên kia núi An-pơ (người Y)


/'trænz'ælpain/

tính từ
bên kia núi An-pơ (đối với người Y)

danh từ
người sống bên kia núi An-pơ (đối với người Y)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.