Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
train-ferry
train-ferry
['trein'feri]
danh từ
phà xe lửa


/trein'feri/

danh từ
phà xe lửa

Related search result for "train-ferry"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.