Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
traction

traction
['træk∫n]
danh từ
sự kéo; sức kéo; lực kéo
electric traction
sức kéo bằng điện
(y học) phương pháp điều trị bằng kéo chân, tay.. liên tục
she's injured her back and is in traction for a month
cô ấy đã bị đau lưng và hiện đang điều trị bằng cách kéo giãn trong một tháng
khả năng bám đất không bị trượt của chiếc lốp xe, bánh xe


/'trækʃn/

danh từ
sự kéo
sức kéo
electric traction sức kéo bằng điện

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "traction"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.