Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trời ơiadj
mischievous, rascal; untolerable blast! Oh, no!

[trời ơi]
mischievous; rascal; intolerable
my god!; good (ness) gracious!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.