Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trơ tráoadj
boldfaced, impudent

[trơ tráo]
xem vô liêm sỉ
nói dối một cách trơ tráo
to lie through one's teeth; to lie unblushinglyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.