Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trútverb
to pour into (down) to set, to fall to shift on to

[trút]
động từ
to pour into (down)
to set, to fall
to shift on toGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.