Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tráng miệngverb
to have a dessert

[tráng miệng]
xem ăn tráng miệng
Ông gọi món gì tráng miệng thế?
What have you ordered for dessert?
Chúng tôi ăn chuối tráng miệng
We had bananas for dessertGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.