Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tough luck
tough+luck

[tough luck]
saying && slang
that is bad luck for you, tough bananas
"I lost $100 betting on Tyson." "Tough luck, guy."Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.