Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toucher
toucher
['tʌt∫ə]
danh từ
người sờ, người mó
as near as a toucher
(từ lóng) suýt nữa, chỉ một ly nữa
he was as near as a toucher falling into the stream
suýt nữa nó ngã xuống dòng nước


/'tʌtʃə/

danh từ
người sờ, người mó !as near as a toucher
(từ lóng) suýt nữa, chỉ một ly nữa
he was as near as a toucher falling into the stream suýt nữa nó ngã xuống dòng nước

Related search result for "toucher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.