Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
torch-singer
torch-singer
['tɔ:t∫'siηə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn bà hát những bài ca về tình yêu tan vỡ


/'tɔ:tʃ'siɳə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đàn bà hát những bài ca thất tình

Related search result for "torch-singer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.