Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
torch-race
torch-race
['tɔ:t∫'reis]
danh từ
cuộc chạy đuốc


/'tɔ:tʃreis/

danh từ
cuộc chạy đuốc

Related search result for "torch-race"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.