Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
torch-fishing
torch-fishing
['tɔ:t∫'fi∫iη]
danh từ
sự soi cá; sự đánh cá đèn


/'tɔ:tʃ'fiʃiɳ/

danh từ
sự soi cá

Related search result for "torch-fishing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.