Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tooler
tooler
['tu:lə]
danh từ
thợ rập hình trang trí vào gáy sách
cái đục lớn (của thợ đá)


/'tu:lə/

danh từ
thợ rập hình trang trí vào gáy sách
cái đục lớn (của thợ đá)

Related search result for "tooler"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.