Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toilet-set
toilet-set
['tɔilitset]
Cách viết khác:
toilet-service
['tɔilit,sə:vis]
danh từ
bộ đồ trang điểm


/'tɔilitset/ (toilet-service) /'tɔilit,sə:vis/
service) /'tɔilit,sə:vis/

danh từ
bộ đồ trang điểm

Related search result for "toilet-set"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.