Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toilet-powder
toilet-powder
['tɔilit,paudə]
danh từ
phấn xoa sau khi rửa ráy


/'tɔilit,paudə/

danh từ
phấn xoa sau khi rửa ráy

Related search result for "toilet-powder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.