Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toilet-paper
toilet-paper
['tɔilit'peipə]
danh từ
giấy vệ sinh


/'tɔilit,peipə/

danh từ
giấy vệ sinh

Related search result for "toilet-paper"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.