Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
toffee

toffee
['tɔfi]
Cách viết khác:
toffy
['tɔfi]
danh từ
kẹo bơ cứng (kẹo cứng, dính làm bằng cách đun nóng đường, bơ..) (như) taffy
can't do something for toffee
(thông tục) thiếu kỹ năng cần thiết để làm gì, thiếu khả năng cần thiết để làm gì
he can't sing for toffee
nó không biết hát tí nào


/'tɔfi/ (toffy) /'tɔfi/ (taffy) /'tæfi/

danh từ
kẹo bơ cứng !not for toffee
(thông tục) không một tí nào, hoàn toàn không
he can't sing for toffee nó không biết hát tí nào

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "toffee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.