Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tipper lorry
danh từ
xe ben (xe tải có thể nâng thùng ở một đầu để đổ các thứ đựng bên trong ra)tipper+lorry
['tipə'lɔri]
Cách viết khác:
tipper truck
['tipə'trʌk]
danh từ
xe ben (xe tải có thể nâng thùng ở một đầu để đổ các thứ đựng bên trong ra)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.