Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tip a few
tip+a+few

[tip a few]
saying && slang
drink a few beer etc., bend your elbow
Chuck used to tip a few when he was younger. He drank with us.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.