Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
time and motion study
time+and+motion+study
['taimən'mou∫n'stʌdi]
Cách viết khác:
time study
['taim,stʌdi]
danh từ
sự nghiên cứu các thao tác (để tăng năng suất)


/'taimən'mouʃn'stʌdi/ (time_study) /'taim,stʌdi/

danh từ
sự nghiên cứu các thao tác (để tăng năng suất)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "time and motion study"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.