Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tigerism
tigerism
['taigərizm]
danh từ
tính hay nạt nộ, tính hùng hổ
tính tàn bạo hung ác


/'taigərizm/

danh từ
tính hay nạt nộ, tính hùng hổ
tính tàn bạo hung ác

Related search result for "tigerism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.