Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thrifty
thrifty
['θrifti]
tính từ
tiết kiệm, tằn tiện
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thịnh vượng, phồn vinh


/'θrifti/

tính từ
tiết kiệm, tằn tiện
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thịnh vượng, phồn vinh

Related search result for "thrifty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.