Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thill
thill
[θil]
danh từ
càng xe, gọng xe


/θil/

danh từ
càng xe, gọng xe

Related search result for "thill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.