Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thicket
thicket
['θikit]
danh từ
bụi cây


/'θikit/

danh từ
bụi cây

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thicket"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.