Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
theorician
danh từ
nhà lý luậntheorician
[θiə'ri∫(ə)n]
danh từ
nhà lý luậnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.