Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
theorbo
theorbo
[θi'ɔ:bou]
danh từ
(âm nhạc) têooc (nhạc khí)


/θi'ɔ:bou/

danh từ
(âm nhạc) têooc (nhạc khí)

Related search result for "theorbo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.