Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
theine
theine
['θi:in]
danh từ
Tein, tinh trà


/'θi:in/

danh từ
Tein, tinh trà

Related search result for "theine"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.