Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thao tácnoun
manipulation, act
verb
to manipulate, to operate

[thao tác]
danh từ
manipulation, act
movement, operation
động từ
to manipulate, to operateGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.