Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thankworthy
thankworthy
['θæηk,wə:ði]
tính từ
đáng được cảm ơn


/'θæɳk,wə:ði/

tính từ
đáng được cảm ơn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.