Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thankfulness
thankfulness
['θæηkfənis]
danh từ
lòng biết ơn; sự cám ơn


/'θæɳkfulnis/

danh từ
lòng biết ơn; sự cám ơn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "thankfulness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.