Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thanh minhnoun
grave visiting festival
verb
to explain away, to account for

[thanh minh]
danh từ
grave visiting festival
pure brightness
festival (falls on 5th of March, lunar month, comparable to Memorial days)
động từ
absolve, vindicate oneself
to explain away, to account for
to clear, clear oneself of a chargeGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.