Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tham mưunoun
staff

[tham mưu]
xem ban tham mưu
Làm tham mưu cho ai
To act as a counsellor/an advisor for somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.