Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thực trạngnoun
actual situation (state)

[thực trạng]
real situation; real state of affairs; realityGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.