Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thẹnverb
to feet ashamed to feel shy

[thẹn]
động từ
to feet ashamed
to feel shy, shameful
disgraceful, scansalous
bashful, confused, sheepishGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.