Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thần phụcverb
to owe allegiance to, to submit to

[thần phục]
động từ
to acknowledge allegiance to
to owe allegiance to, to submit oneself to
to yield, be a vassal, to submit oneself to the rule ofGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.