Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thông đồngverb
to be in collusion, to compromise, to be in league

[thông đồng]
to collude with somebody; to be in collusion/connivance/complicity with somebody; to be in cahoots with somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.