Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thây manoun
corpse, dead body

[thây ma]
danh từ
corpse; dead body; cadaverGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.