Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thápnoun
tower
verb
to fit in to graft

[tháp]
tower
to fit in
to graft, interpolate
to add, join, subjoinGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.