Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thánh sưnoun
founder, father

[thánh sư]
danh từ
founder, father
patron saint
the founder of a doctrine, a trade etc.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.