Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thành tíchnoun
achievement, accomplishment, performance

[thành tích]
result; performance; achievement
Thành tích học tập của một thương binh
Scholastic achievements of a wounded soldier
Thành tích đáng tự hào nhất của anh ta là đã đưa tin học vào công ty
His proudest achievement is to have computerized the companyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.