Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
terminus
terminus
['təminəs]
danh từ, số nhiều termini, terminuses
ga cuối cùng (đường sắt); bến cuối cùng (đường bộ); trạm cuối (đường ống)
(từ hiếm,nghĩa hiếm) mục đích cuối cùng; điểm cuối cùng


/'tə:minəs/

danh từ, số nhiều termini, terminuses
ga cuối cùng; bến cuối cùng
(từ hiếm,nghĩa hiếm) mục đích cuối cùng; điểm cuối cùng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.