Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
terce
terce
[tə:s]
Cách viết khác:
tierce
[tiəs]
như tierce


/tiəs/ (terce) /tə:s/

danh từ
thế kiếm thứ ba (mũi kiếm ngang con mắt)
(đánh bài) bộ ba con liên tiếp
thùng (đựng rượu, khoảng 200 lít)
(âm nhạc) quãng ba; âm ba

Related search result for "terce"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.