Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tepefy
tepefy
['tepifai]
nội động từ
trở nên ấm
ngoại động từ
làm cho ấm lên, hâm lên


/'tepifai/

nội động từ
trở nên ấm

ngoại động từ
làm cho ấm lên, ham lên

Related search result for "tepefy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.