Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teething troubles
danh từ
những vấn đề nhỏ xảy ra vào các giai đoạn đầu của một cuộc kinh doanhteething+troubles
['ti:ðiη'trʌblz]
danh từ
những vấn đề nhỏ xảy ra vào các giai đoạn đầu của một cuộc kinh doanhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.