Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
technic
technic
['teknik]
tính từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) technical
danh từ
kỹ thuật
((thường) số nhiều) các nghành kỹ thuật
(số nhiều) chi tiết kỹ thuật
(số nhiều) thuật ngữ kỹ thuật


/'teknik/

tính từ
(từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) technical

danh từ
kỹ thuật
((thường) số nhiều) các nghành kỹ thuật
(số nhiều) chi tiết kỹ thuật
(số nhiều) thuật ngữ kỹ thuật

Related search result for "technic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.