Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
teal
teal
[ti:l]
danh từ, số nhiều teal
(động vật học) mòng két (vịt trời nhỏ sống gần sông, hồ)


/ti:l/

danh từ, số nhiều không đổi
(động vật học) mòng két

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "teal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.