Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tapering
tapering
['teipəriη]
tính từ
thon thon, bóp nhọn, búp măng
tapering trousers
quần thót ống, quần bóp ống


/'teipəriɳ/

tính từ
thon thon, bóp nhọn, búp măng
tapering trousers quần thót ống, quần bóp ống

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.