Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
take care
take+care

[take care]
saying && slang
be careful
Take care. See you tomorrow.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.