Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
take a chance
take+a+chance

[take a chance]
saying && slang
gamble, try your luck
I'm going to take a chance and buy gold. It's a gamble, but... .Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.