Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
taenia


/'ti:niə/

danh từ, số nhiều taeniae

(động vật học) sán dây, sán xơ mít

cuộn băng

(giải phẫu) dải


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "taenia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.